IDYLL Festivalen

IDYLL Festivalen arrangeres også i år og vi låner bort deler av området vårt og klubbhuset (ikke vaktbua) i den aktuelle perioden som er 19. juni til 30. juni 2024. Parkering for medlemmene skal da skje ved vaktbua. De som har båtplass på Isegran og som skal bruke båten under festivalen møter ved vaktbua og blir fulgt av vakter derfra. Bare medlem med evt gjester gis adgang. Vaktene er orientert om dette. Det er en rigge periode før og nedrigging etter festivalen hvor parkering og fremkommelighet kan være begrenset. Isegran stengt for motorkjøretøy fra mandag 17 juni.

Havnen er stengt for båt og bobil gjester fra 19. juni til 30. juni. Dette ifm. IDYLL Festivalen.