UTSETTING AV BÅT 2022

NB! Alle båter må sjøsettes før 1. juni 2022 eller fjernes fra område. Dette på grunn av utleid område til Idyllfestivalen.