OPPTAK MOBILKRAN HØSTEN 2022

Første opptak:

Isegran        Fredag   14.10          start ca kl 15:00

Kråkerøy:    Lørdag   15.10          start ca kl 08:00

Andre opptak:

Isegran:       Lørdag  29.10           start ca kl 08:00

Gi beskjed om at båten skal opp i god tid.

(NB! Gjelder kun opptak med mobilkran)

Per Vinge              Tlf. 918 66 016

NB! Det planlegges kun et opptak på Kråkerøy siden høsten 2022