OPPLAGSTELT FOR BÅT

Ved ønske om bruk av opplagstelt, må det søkes styret om godkjenning.

Følgende mål må opprettholdes:

Teltets lengde begrenses til en meter lenger enn båten. Maks en halv meter i hver ende.

Teltets bredde begrenses til en meter bredere enn båten. Maks en halv meter på hver side.

Bukker og underlag må fjernes fra plassen, senest dagen etter utsett. Etter dette blir det makulert.

Teltet må fjernes fra opplagsplassen innen 15. mai.