UTTAK MED MOBILKRAN VÅREN 2022

NB! Kan bli forandret pga. vær og isforhold i havna.

Første uttak:

Isegran – Fredag 1. april, ca. kl. 15:30

Kråkerøy – Lørdag 2. april, ca. kl. 08:00

Andre uttak:

Isegran – Lørdag 23. april, kl. 08:00

Kråkerøy – Lørdag 23. april, ca. kl. 10:00 (NB! starter når ferdig på Isegran)

Per Vinge – 918 66 016