SØKNAD OM BÅTPLASS

Søknad skal sendes skriftlig, fra 1. januar til 31. mars. Gjelder KUN for kalenderåret/søknadsåret. Kun de som tildeles plass får tilbakemelding om dette. Det vil …