ÅRSMØTE 2021 UTSETTES

Årsmøtet 2021 til høsten grunnet COVID-19 situasjonen.

Nærmere info kommer på SMS til våre medlemmer.